Új jelszó kérése
Kategóriák
Ünnepi nyitvatartás

      2018.XI. 1-2-án                       zárva  tartunk.

XI. 3-án 9-14 h között

    nyitva leszünk .

  

Nyitvatartás

Budapest, IX. ker.

Dési Huber u. 7.

Hétköznap 9-17 óráig,

szombaton 9-14 óráig.

----------------------------

A VII.ker. Damjanich

utcai könyvesbolt

2018. augusztusában

bezárt.

Fizetési megoldás
Hírlevél
Termékajánló
TOP termékek
Házhozszállítás

Óvodapedagógia

Fő kategória >Könyvek >Óvodapedagógia

Sorrend:

CSOPORTNAPLÓ a projektszemléletű óvodai élethez

A csoportnapló újszerűsége és korszerűsége az alábbiakban rejlik: projektszemléletű tervezés szerint készült; a naplóvezetés minden előírásának megfelel; minden adatnak, tervezésnek helye van.

 

A projektszemléletű óvodai élethez készült csoportnapló tartalmazza:

 • A csoportnapló törvényi hátterét.
 • A gyermekek névsorát és jelét, életkorát, születés- és névnapját, a különleges gondoskodást igénylő gyermekek nyilvántartását, a csoport profilját, a csoport szokásait és szabályait, a gyermekvédelmi munkát a csoportban és egyéb feljegyzéseket a csoport életéről.
 • A csoport napi- és heti rendjét, a fejlesztő- és tehetségsegítő foglalkozások bejegyzéseit.
 • A család és az óvoda kapcsolattartását, rendjét, alkalmait célokkal és feladatokkal.
 • Eseményterveket.
 • Vezetői, szakértői, szaktanácsadói, egyéb látogatások, ellenőrzések bejegyzéseit.
 • A nevelési év elemzését és értékelését.
 • Az óvodai csoport projekt szellemű életének tervezését:

– az éves terveket, projekt terveket, tevékenység terveket, és azok céljait,    feladatait,

– értékelését, reflexióit.

 
3 350 Ft
Dajka szakképzési ismeretek

A kötet az OKJ dajkaképzéshez szükséges tananyagot tartalmazza

 
3 350 Ft
 Differenciált, személyes bánásmód a 3-4-5 és a 2 és 6-os kompetenciák tükrében

A DVD tartalmazza:

 • a szakmai összejövetel plenáris ülésének előadásait,
 • a szekcióülések részleteit,
 • és csatolt fáljban az összejövetelhez tartozó szakanyagokat és dokumentumokat.
 
2 100 Ft
 EGÉSZSÉGNEVELÉS néhány lehetősége az óvodai élet mindennapjaiban

Kézikönyv az óvodás gyermekeink
testi-lelki egészsége fejlődésének elősegítésére, teljes körű egészségnevelésre törekszik kellő sokoldalúsággal és korszerű szemlélet

 
2 650 Ft
 Egy fejlesztő óvodapedagógus munkájának bemutatása magatartási, beilleszkedési és tanulási nehézségekkel küzdő gyermekek csoportjában (DVD)
Egy fejlesztő óvodapedagógus munkájának bemutatása magatartási, beilleszkedési és tanulási nehézségekkel küzdő gyermekek csoportjában, a Szín–Kör–Játék Óvodában: vegyes csoportszervezéssel; projektmódszerrel; a tervezőmunkák bemutatásával._x000D_
_x000D_
  _x000D_
 • Fejlesztő óvodapedagógus munkájának bemutatása óvodai csoportjában, a reggeli érkezéstől a délelőtti napirendi tevékenységein keresztül.
 • _x000D_
 • Szabad és kínált játéktevékenységek választási lehetőségeivel, miközben megvalósulnak a fejlesztési feladatok.
 • _x000D_
 • Mozgásba hívással, mozgásos tevékenység vezetésével, fejlesztési szándékkal, differenciált bánásmóddal.
 • _x000D_
 • Igazodással a gyermekek aktuális állapotához.
 • _x000D_
 • Magatartási nehézséggel rendelkezők tapintatos megsegítésének eredményességével.
 • _x000D_
 • Az igények, vágyak, érdeklődés megtámogatásával.
 • _x000D_
 • A gyermekközpontúság gyakorlati megvalósulásával meleg, elfogadó légkörben.
 • _x000D_
_x000D_
A DVD-n csatolt file-ban megtalálhatók a csoport tervei, amelyek a minősítési eljárás alapján a portfólióban előírt formai szempontokat figyelembe veszi. Így:_x000D_
– csoportprofil,_x000D_
– az aktuális projekt terve,_x000D_
– a délelőtt megvalósuló egy tevékenység vázlata, reflexiója,_x000D_
– egyéni fejlesztési terve_x000D_
– fejlesztési tevékenységének leírása. 
2 280 Ft
 Elza Hajnalvölgyben - Az érzelmi nevelés és hagyományőrzés meséje a XXI. századi gyerekekre szabva.

A mese főszereplője Elza, egy budapesti óvodás kislány, akit a szülei egy rokon, Bandi bácsi óvó kezeire bíznak néhány napig. Mi történik a kislánnyal messze a nagyváros zajától? Annyit elmondhatunk, hogy felejthetetlen kalandokban lesz része és közben megismerkedik a palócok híres ételeivel és vendégszeretetével is.

 
3 590 Ft
-10%
Ének az óvodában

Forrai Katalin könyve ma már klasszikusnak számít: évtizedek óta az óvodai ének-zene oktatás egyik nélkülözhetetlen alapműve, amely a zenei kultúra továbbadásában, a magyar népzenekincs megismertetésében és a zenei készségek fejlesztésében nyújt szakmai, módszertani segítséget.

A szinte teljes óvodai dalanyagot felölelő zenei példatár az otthoni és óvodai énekléshez, játékhoz, zenehallgatáshoz kínál több mint háromszáz mondókát, dalt és énekes játékot. A Rogán Miklós szemléltető ábráival és rajzaival illusztrált kötetet – amelyet a Móra Kiadó felújított formában tár a közönség elé – gyerekekkel foglalkozó felnőtteknek, iskoláknak, óvodáknak és könyvtáraknak ajánljuk.

 
2 999 Ft
Akció: 2 690 Ft
Kezdete: 2016.10.18
A készlet erejéig!
 Erkölcsi nevelés az óvodában Az óvodáskor viselkedéskultúrája
A nevelés társadalmilag meghatározott, céltudatos tevékenység. Célja, hogy a gyermek személyisége kibontakozhasson, egyben társadalmi fejlődésének objektív folyamata is létrejöjjön – szokásrendszerek, értékalapok kialakulásával.

A ma gyermeke a holnap felnőttje, aki majd építi gyermeke jövőjét, társadalmát, ilyen módon senkinek sem lehet közömbös, mivé fejlődik, hogyan alakul gyermekeink élete. Ezért fontos megvizsgálnunk a családi- és az intézményes nevelés elé gördített akadályokat, a nevelési folyamat problémáit. Megkeresni azokat a lehetőségeket, amelyek segítségével a morális nevelés többet, jobbat tehet gyermekeink személyiségének formálásáért, jellemük fejlesztéséért, viselkedéskultúrájuk alakulásáért.

Hogyan lehetséges az óvodáskorú gyermekek erkölcsiségének alakítása változó világunkban, gyermekeink élő közegében – hangsúlyozottan a család és az óvoda légkörében. Találjunk rá azokra a módszerekre, eszközökre, amelyek segíthetik gyermekeink szociális tanulásának folyamatát. Keressük meg, milyen teendőink lehetnek annak érdekében, hogy gyermekeink felnőtt emberként pozitív értékekkelélhessék mindennapjaikat, formálhassák szebbé és jobbá környezetüket.
Gyermekeink, óvodáskoruk lezártával, olyan erkölcsi érzékenységgel viselkedjenek, amely biztos alapot jelenthet az iskolai oktatás-nevelés folyamatához, annak szűkebb-tágabb környezetében alakuló személyiségükhöz.
 
960 Ft
Értelmi képességek
Az óvodáskorú gyermek megismerésének, fejlesztésének rendszere, eszköztára című sorozat 3. kötete.- Pedellus Tankönyvkiadó- 75 oldal + melléklet, puha kötés 
1 660 Ft
Érzelem, fantázia, gondolkodás óvodáskorban
Gerő Zsuzsa – több mint negyven éves – gyermekpszichológusi, pszichoterápiás munkája során nem csak a gyerekekről, hanem a gyerekektől is nagyon sokat tanult. Sokat, nagyon sokat tudott! Teljes odaadással figyelt a hozzá forduló gyerekekre, akik a vele való kapcsolatban gyógyultak. Ezt az évtizedek alatt összegyűjtött tapasztalatot adta át tanítványainak, beszélte meg a szülőkkel, mondta el előadásaiban, írta meg a szaklapok és ismeretterjesztő folyóiratok hasábjain. Különös hangsúlyt fektetett az óvodás gyerekek játékára és gondolataik, érzéseik rajzban történő kifejezésére.
Az óvodás életkor legfontosabb sajátossága a játék. A szabad játékban sajátítja el a gyermek tapasztalatai, élményei feldolgozását, szerzi meg a világ megismeréséhez szükséges képességeket, a traumák át- és feldolgozását, a konfliktusok feloldási útját és az alkalmazkodást. Ha szeretetteljes, elfogadó légkörben él, ha lehetősége nyílik az életkorának és egyéni jellemzőinek megfelelő tevékenységre, iskolaéretté válásához a lehető legtöbbet kapja.
A kötetben a játék mellett kiemelt helyen, új tartalmakkal szerepel a gyermek és a rajzolás, a művészeti nevelés jelentősége a személyiségfejlődésben. Bízunk abban, hogy ezek az írások inspirációt adnak a rajzelemzéshez, kedvet ébresztve az óvónők körében a gyerekek mélyebb megismeréséhez, megértéséhez. A folyamatosan gyűjtött gyerekrajzok az óvodában dolgozó pszichológusok számára is fontos támpontot nyújthatnak a kisgyermekek érzelmi és társas problémáinak megismeréséhez és megoldásuk segítéséhez.
 
2 980 Ft
Érzelmi-akarati képességek
Az óvodáskorú gyermek megismerésének, fejlesztésének rendszere, eszköztára című sorozat 4. kötete.- Pedellus Tankönyvkiadó- 47 oldal, puha kötés 
1 540 Ft

Sorrend:

Webáruház készítés