Új jelszó kérése
Kategóriák
Nyitvatartás

Budapest, IX. ker.

Dési Huber u. 7.

Hétköznap 9-17 óráig,

szombaton 9-14 óráig.

----------------------------

A VII.ker. Damjanich

utcai könyvesbolt

2018. augusztusában

bezárt.

Fizetési megoldás
Hírlevél
Termékajánló
TOP termékek
Házhozszállítás

mini


Sorrend:

miniLük Nyelv-ész I.

A füzet elfogyott, nem rendelhető !

NYELV-ÉSZ I. - FELADATOK NYELVTANBÓL 4. OSZTÁLY A füzetben található játékos, önkifejező gyakorlatok, melyek a 4. osztályos első féléves nyelvtani anyagot dolgozzák fel, lehetőséget teremtenek a nyelvi tudatosság, a kreativitás, az árnyalt önkifejezés, a másik megértésének igényére, a képességek fejlesztésére. Erre a fejlesztési folyamatra épülhet majd a továbbiakban az anyanyelvi és az irodalmi kultúra megismertetése. Az önálló tanulás képességének kialakítása az olvasás-szövegértés képességének fejlesztésébe ágyazva az ismeretszerző képességek intenzív fejlesztését szolgálja. Fontos a tanulási szokások és technikák tanulása, a különféle források és azok használatának, az információszerzés lehetőségeinek és korlátainak megismerése, a szelekció, az összehasonlítás és a kritikai feldolgozás képességének fejlesztése. A tapasztalati megalapozottságú, elemi szintű grammatikai ismeretek megszerzésével elkezdődik a tudatos nyelvszemlélet kialakulásának folyamata. Fejlődésnek indul a nyelvi kifejezésre irányuló figyelem, az önértékelő képesség, a kritikai érzék és az igényes, változatos és kifejező nyelvhasználatra való törekvés különféle kommunikációs helyzetekben.

 
miniLük Nyelv-ész II.
Feladatok nyelvtanból 4. osztályos tanulóknak. 
890 Ft
 miniLÜK Nyelvelő Játékos anyanyelvi feladatok 2. osztály

Könnyebb és nehezebb, egyszerűbb és furfangosabb feladatok, melyekkel kiválóan gyakorolhatók és elmélyíthetők a 2. osztályos nyelvtan tananyag témakörei:

 • rövid és hosszú mássalhangzók
 • rövid és hosszú magánhangzók
 • ly vagy j
 • szókirakó
 • kis vagy nagy kezdőbetű
 • mondatvégi írásjelek
 
890 Ft
 miniLÜK Nyelvelő Játékos anyanyelvi feladatok 3. osztály

Könnyebb és nehezebb, egyszerűbb és furfangosabb feladatok, melyekkel kiválóan gyakorolhatók és elmélyíthetők a 3. osztályos nyelvtani tananyag témakörei:

 • kérdőszavak
 • szóalkotás
 • közmondások
 • ly vagy j
 • szótagolás
 • rokon értelmű szavak
 • mondatfajták
 • betűrend
 • a főnév fajtái
 
890 Ft
 miniLÜK Nyelvelő Játékos anyanyelvi feladatok 4. osztály

Könnyebb és nehezebb, egyszerűbb és furfangosabb feladatok, melyekkel kiválóan gyakorolhatók és elmélyíthetők a 4. osztályos nyelvtan tananyag témakörei:

 • igemódok, igeidők
 • szófajkereső
 • közmondások
 • ly vagy j
 • helyes szóalakok
 • összetett szavak
 • rokon értelmű szavak
 • betűrend
 • a földrajzi nevek
 
890 Ft
miniLÜK Olvassuk és meg is értjük!
A füzetben található játékos, fokozatosan nehezedő feladatok intenzíven és sokoldalúan fejlesztik a szövegértés képességét. Minden feladat lényege az olvasott, rövid szöveg gyors, pontos megértése, és az olvasottak hibátlan értelmezése. Minden játékos gondolatmenet fejleszti a szövegértési, a logikai és a tájékozódási képességeket. A kép és a szöveg megfeleltetése pedig egyaránt segíti a szövegértési és matematikai logikai képességek kibontakozását.... 
890 Ft
miniLÜK Practise Your English 1.
Napról napra, lapról lapra! Játszva leszel okosabb! A kiadvány célja, hogy valamennyi diák, aki most kezdi az angol nyelv tanulását, megismerkedjen az írott nyelvvel is. A gyakorlatok szisztematikusan épülnek egymásra, figyelembe véve a tanulási sorrendet; először igyekszik a szavakat és szószerkezeteket vizuálisan megragadni, majd azok önálló alkalmazására helyezi a hangsúlyt. Így haladunk a különálló szavaktól az egyszerű mondatok használatáig. A témaköröket az angol nyelvoktatás tantervi k... 
890 Ft
miniLÜK Practise Your English 2
Napról napra, lapról lapra! Játszva leszel okosabb! A kiadvány célja, hogy valamennyi diák, aki most kezdi az angol nyelv tanulását, megismerkedjen az írott nyelvvel is. A gyakorlatok szisztematikusan épülnek egymásra, figyelembe véve a tanulási sorrendet; először igyekszik a szavakat és szószerkezeteket vizuálisan megragadni, majd azok önálló alkalmazására helyezi a hangsúlyt. Így haladunk a különálló szavaktól az egyszerű mondatok használatáig. A témaköröket az angol nyelvoktatás tantervi k... 
890 Ft
miniLük Rejtvényfalatok 1.
REJTVÉNYFALATOK 1. - GONDOLKODÁSI- ÉS KOMBINÁCIÓS KÉZSÉG FEJLESZTÉSÉT SEGÍTŐ FELADATOK 1-3. OSZTÁLYOS GYEREKEK SZÁMÁRA A füzet érdekes feladatokat tartalmaz, amelek megoldása alapos megfigyelést, pontos olvasást, valamint logikus gondolkodást igényelnek. Olyan 1-3. osztályos tanulóknak készült, akik örömmel oldanak meg játékos feladatokat, és szívesen foglalkoznak talányos fejtörőkkel. 
890 Ft
miniLÜK Rejtvényfalatok 2.
Gondolkodás- és kombinációs készség fejlesztését segítő feladatok 2-4. osztályosok számára A füzet érdekes feladatokat tartalmaz, amelek megoldása alapos megfigyelést, pontos olvasást, valamint logikus gondolkodást igényelnek. Olyan 2-4. osztályos tanulóknak készült, akik örömmel oldanak meg játékos feladatokat, és szívesen foglalkoznak talányos fejtörőkkel. 
 miniLÜK Számkirály Matematikai gondolkodást fejlesztő feladatok 2. osztály

Könnyebb és nehezebb, egyszerűbb és furfangosabb feladatok, melyekkel kiválóan gyakorolhatók és elmélyíthetők a 2. osztályos matematika tananyag témakörei:

 • számok a számegyenesen
 • számok különbsége
 • számpiramis
 • mértékegységek összehasonlítása
 • szorzások és helyiértékes bontások 
 
890 Ft
 miniLÜK Számkirály Matematikai gondolkodást fejlesztő feladatok 3. osztály

Könnyebb és nehezebb, egyszerűbb és furfangosabb feladatok, melyekkel kiválóan gyakorolhatók és elmélyíthetők a 3. osztályos matematika tananyag témakörei:

 • kerekítés
 • melyik szám hiányzik
 • számpiramis
 • mértékegységek átváltása
 • műveletek és helyiértékes bontások
 • hiányzó műveletek
 
890 Ft

Sorrend:

Webáruház készítés